Sosiaalisen raportoinnin lomake ja toimenpiteisiin johtava prosessi kunnan sosiaalityössä. (Sosiaalihuoltolaki 7 ja 8 § mukainen toiminta)

Onko jokin asia tai ilmiö asiakastyössä kiinnittänyt huomiotasi viime aikoina ja toivoisit asiaan muutosta? Onko joku asia tai tilanne sujunut sen verran hyvin, että haluaisit jakaa siitä tietoa muillekin? Tai oletko kenties sosiaalityön arjessa havainnut toistuvia ilmiöitä tai jonkinlaisia heikkoja signaaleja muutoksista, joihin toivoisit kiinnitettävän huomiota?

Tuloksia hyödynnetään ilmiöiden esiin nostamisessa ja niitä tarkastellaan tilastollisten tietojen rinnalla.

RAPORTOI ALLA OLEVASTA LINKISTÄ ILMIÖ KOSKA VAAN! Du kan också raportera på svenska!

Linkki-> Sosiaalisen raportoinnin lomake <-Linkki

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 • Kohderyhmä: Sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja ohjaajat ja välillisesti asiakkaat, sekä LS-Poliisi. Kunnan ja maakunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien huomioiminen (SHL 8 §)
 • Mitä halutaan ratkaista?: Perustyön ohessa helposti käytettävä tapa tehdä SHL7 § edellyttämää rakenteellista sosiaalityötä. Kanava, jossa työssä havaitusta ilmiöstä kumpuavan toimenpide-ehdotuksen etenemiseen voi luottaa ja josta saa palautteen. Sosiaalityön ja ohjauksen ammatillisen statuksen vahvistuminen. Asiakaskunnan osallisuuden edistyminen. Samalla saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen pureksittua ja syvempää tietoa heikoimmassa asemassa olevista kuntalaisista. 
 • Hallinnollinen prosessi: Vasso kerää kuntakohtaiset raportit kaksi kertaa vuodessa ja toimittaa esimiehille ja esittää jatkokehittämisehdotukset kunnassa. Lisäksi maakunnan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä hyödyntää tuloksia maakunnan Hyvinvointikertomuksessa vuosittain ja valtuustokausittain aikuisosiaalityön osalta.

Työkalu käytössä Varsinais-Suomessa 6/2019:

 • Kaarina, sosiaalipalvelut, -> Ohjeistus
 • Turku, aikuissosiaalityö,
 • Salo, aikuissosiaalityö
 • Uusikaupunki, aikuissosiaalityö
 • Naantali, aikuissosiaalityö
 • Raisio, aikuissosiaalityö -> Ohjeistus
 • Parainen
 • Akseli, aikuissosiaalityö -> Ohjeistus
 • Lounais-Suomen poliisi

Haluatko mukaan? ville.santalahti@vasso.fi / 050-5590701

Ohjeistus, aluekoordinaattorit muissa maakunnissa

Raportti käytössä muissa maakunnissa / alueilla 6/2019:

 • Siunsote, valmistelussa
 • Kanta-Häme, Pirkanmaa, Satakunta, valmistelussa
 • Pohjanmaan maakunnat, valmistelussa
 • Ruotsinkieliset kunnat/alueet, valmistelussa