Edistämme yhdessä sidosryhmiensä kanssa hyvinvointisektorin alueellista yhteistyötä, palveluiden kehittämistä ja osaamista Varsinais-Suomen alueella. Toiminnan muotoja ovat esimerkiksi kehittämisfoorumit, yhteistyöryhmät, täydennyskoulutusyhteistyö, hankesuunnittelu ja sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämistyö. Tältä sivulta voit lukea aiheesta lisää ja tapahtumien ajankohdat löytää tapahtumat ja koulutuskalenteri -sivulta.

Lisätiedot: toimitusjohtaja YTT Tapio Häyhtiö
tapio.hayhtio(at)vasso.fi | 050 400 6305

Kehittämisfoorumit

Kehittämiskeskusteluille ja –ideoinnille tarkoitetut tilaisuudet edistävät verkostoitumista ja tiedon välittymistä sekä laajentavat kehittämisen sisältöjä uusiin teemoihin. Tilaisuuksia järjestetään eri seuduilla, jotta useammilla on mahdollisuus osallistua niihin.

Uutena foorumina aloittaa lokakuussa 2019 Ensimmäinen aikuissosiaalityön foorumi, joka kokoontuu jatkossa lokakuussa ja huhtikuussa. Foorumi käsittelee sosiaalisen raportoinnin tuloksia, sekä muita ajankohtaisia aikuissosiaalityön aiheita. Foorumi on jatkoa PRO SOS -hankkeen tuotoksien jalkauttamiselle.

Sosiaali- ja terveysjohtajien yhteistyöryhmä

Kuntien sosiaali- ja terveysjohdon kokoontumisilla vahvistetaan maakunnallista yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistoiminnassa. Tapaamisissa käsitellään meneillään olevia rakenteellisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia, kuntien palveluiden kehittämistarpeita.

Täydennyskoulutusyhteistyö

Kuntien, täydennyskouluttajien ja Vasson täydennyskoulutusyhteistyön tavoitteena on, että varsinaissuomalaisissa kunnissa työskentelevälle sosiaalialan henkilöstölle on saatavilla riittävästi tarvittavaa täydennyskoulutusta.

Täydennyskoulutuksen tarvekartoitukset tehdään joka toinen vuosi eri sisältöalueilla – lastensuojelu, varhaiskasvatus, aikuissosiaalityö, vammaispalvelut, ikäihmisten palvelut. Eri sisältöalueiden yhteiset kysymykset, kuten päihdetyö, monikulttuurisuus ja oman työn kehittäminen sisällytetään kaikkiin kyselyihin.

Täydennyskoulutuskysely 2019 

Hankesuunnittelu

Kehittämishankkeiden suunnittelu käynnistetään tilanteessa, jossa kehittämistyölle on olemassa selkeä tarve ja riittävä sitoutuminen.    Yhteisesti sovitulla toimintamallilla ja työnjaolla tavoitellaan verkostoitumisen hyötyjä sekä hankkeiden suunnitteluvaiheen läpimenoajan lyhenemistä sekä suunnitelmien laadun ja tätä kautta rahoitusmahdollisuuksien paranemista.

Ota yhteyttä

Sosiaalihuollon tiedonhallinta

Toimintaa Varsinais-Suomessa kehittää:

Ritva Isotalo-Rahkonen, datanomi, sairaanhoitaja, Kanta-koordinaattori
ritva.isotalo-rahkonen(at)vasso.fi | 050 445 0071

Nea Kosonen, MSc, sosiaalihuollon kirjaamisen asiantuntija
nea.kosonen(at)vasso.fi | 0503027530